ادامه روند پروژه لکه گیری اسفالت سطح شهر
1401/06/11
24 بازدید

ادامه روند پروژه لکه گیری اسفالت سطح شهر 

لکه گیری کوچه بینش 20،22و 24 واقع در خیابان نیروی انتظامی به متراژ 550 متر مربع