ادامه روند پیشرفت اجرای پروژه لوله گذاری کوچه لاله پنجم
1398/10/05
94 بازدید

ادامه روند پیشرفت اجرای پروژه لوله گذاری کوچه لاله پنجم واقع در انتهای خیابان شهید تراهی (دوازده متری) به طول 200 متر