ادامه روند پیشروی پروژه رنگ آمیزی رفوژ میانی بلوار حافظ حد فاصل میدان شهید املاکی تا میدان معلم
1397/03/01
1085 بازدید

ادامه روند پیشروی پروژه رنگ آمیزی رفوژ میانی بلوار حافظ حد فاصل میدان شهید املاکی تا میدان معلم توسط واحد زیباسازی شهرداری لنگرود .