ادامه رونداجرای پروژه لکه گیری اسفالت سطح شهر
1401/06/12
18 بازدید

ادامه رونداجرای پروژه لکه گیری اسفالت سطح شهر

لکه گیری و اصلاح سه سرعتگیر بلوار سعدی جنب بقعه اقا سید محمد کیاکلایه