اردوی آمادگی تیم ملی نونهالان بوکس جمهوری اسلامی ایران در شهرستان لنگرود
1401/08/07
18 بازدید

بازدید رئیس واعضای شورای اسلامی شهر با همراهی مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری لنگرود وسرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان از اردوی آمادگی تیم ملی نونهالان بوکس جمهوری اسلامی ایران که در شهرستان لنگرود درحال برگزاری است .