اطلاعیه قابل توجه شهروندان محترم شهر لنگرود
1398/11/15
139 بازدید

قابل توجه شهروندان محترم شهر لنگرود

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری لنگرود مشتمل بر ۷۷ صفحه ، طبق مصوبه ۷۲۶ / ش مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ به تصویب شورای اسلامی شهر لنگرود رسیده است و از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ توسط شهرداری لنگرود مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.