اهدای خون به مناسبت هفته بسیج
1401/09/01
55 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر همزمان با هفته بسیج وطبق هماهنگی قبلی بعمل آماده فی مابین شهرداری وکانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان لنگرود ،جمعی از اعضای شورای پایگاه شهید چمران شهرداری واعضای شورای اسلامی شهر با حضور در پایگاه انتقال خون لنگرود ضمن تبریک هفته بسیج و تقدیر از زحمات مدیریت وپرسنل ،اقدام به اهدای خون وپاسداشت این سنت حسنه نمودند .