بازدید از پروژه دیوار چینی رودخانه روبروی مسجد حاج غروی
1399/08/08
38 بازدید

بازدید مهندس سید مهدی رجایی "شهردار لنگرود" و سرکار خانم سیگارودی عضو شورای اسلامی شهر لنگرود از پروژه دیوار چینی رودخانه روبروی مسجد حاج غروی