بازدید ترافیکی مدیران شهری از سطح شهر
1398/10/07
43 بازدید

عصر امروز و پیرو مباحث مطرح شده در جلسه شورای ترافیک ، مهندس رجایی "شهردار" در معیت مهندس منصفی "رئیس شورای اسلامی شهر" و سرهنگ مرمری "رئیس پلیس راهور" با حضور در سطح شهر ، از برخی نقاط و شوارع پر ترافیک و مناطقی که خودروها در ساعت پیک ، بصورت نامناسبی اقدام به پارک مینمایند (جنب مسجد عربزاده) بازدید نموده و برخی پیشنهادات ترافیکی و اقدامات قاطع قانونی در خصوص مدیریت این مناطق را بصورت حضوری مورد ارزیابی قرار دادند.