بازدید روز گذشته از روند اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه بزرگ کارخانه کمپوست
1399/02/18
60 بازدید

بازدید روز گذشته از روند اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه بزرگ کارخانه کمپوست شهرداری لنگرود واقع در آلمان لنگه با حضور شهردار لنگرود ، معاون عمرانی استانداری ، مدیرکل دفتر فنی و مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های استان گیلان