بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از پروژه های عمرانی
1399/01/31
30 بازدید

 بازدید میدانی مهندس سید مهدی رجایی "شهردار لنگرود" و اعضای شورای اسلامی شهر ، از پروژه های عمرانی و عملکرد دوایر مختلف شهرداری 

نصب کانیوو دوبل خیابان آزادی/ 
هدایت آب های سطحی/
متراژ پروژه : 200 متر/