بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود از روند پیشرفت ساخت پروژه بزرگ کارخانه کمپوست
1397/03/30
542 بازدید

بازدید مهندس سید مهدی رجائی شهردار و غلامرضا منصفی رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود از روند پیشرفت ساخت پروژه بزرگ کارخانه کمپوست در مادیان گوابر(آلمان لنگه) توسط شهرداری لنگرود.