بازدید شهردار و مدیران ارشد شهری از کارخانه کمپوست لنگرود
1400/01/23
287 بازدید

 بزرگترین پروژه اقتصاد مقاومتی گیلان در مسیر افتتاح

 تحقق وعده شهردار لنگرود : کارخانه کمپوست شهرستان لنگرود به زودی افتتاح می شود

 بازدید شهردار و مدیران ارشد شهری از کارخانه کمپوست لنگرود