بازدید مشترک مدیران استانی و شهرستانی از پروژه کارخانه کمپوست لنگرود
1399/08/10
40 بازدید

در این بازدید که با حضور دکتر علی اوسط اکبری مقدم "معاون عمرانی استانداری گیلان"  مهندس سید مهدی رجایی "شهردار لنگرود"  مهندس شهشهانی "مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند استان گیلان"  قائم شهردار لنگرود و مدیران و نمایندگان شرکت مشاور و پیمانکار حضور داشتند ، در خصوص تسریع در روند پیشرفت این پروژه ، رفع موانع موجود و تأمین نیازمندیهای پروژه ، هماهنگی های لازم صورت پذیرفت