بازدید مهندس رجائی شهردار لنگرود از ادامه روند پروژه تکمیلی روکش آسفالت خیابان آزادی
1398/09/09
122 بازدید

بازدید مهندس رجائی شهردار لنگرود از ادامه روند پروژه تکمیلی روکش آسفالت خیابان آزادی(جنب میدان بسیج) به سمت کاسه گر محله