بازدید میدانی سرپرست شهرداری لنگرود از روند پیشرفت پروژه های عمرانی سطح شهر
1401/04/08
57 بازدید

 بازدید میدانی مصطفی طالبی"سرپرست شهرداری لنگرود" به اتفاق مهندس کاظمی ″مسئول عمران شهرداری لنگرود″

از روند اجرای پروژه احیا و بازسازی پارک شاهد واقع در انزلی محله جنب خیابان شهیده طیبه پیراسته

از روند پیشرفت پروژه لوله گذاری کوچه فدائیان اسلام واقع در محله درویشانبر به طول ۲۰۰ متر

از روند اجرای پروژه احداث دیوار حائل رودخانه خیابان شهید قبادی ( مسیر منتهی به درویشانبر)

از اجرای پروژه زیرسازی ، تسطیح و رگلاژ ، کوبیدگی و بیس ریزی خیابان مهر 22 واقع در آزموده

از روند اجرای پروژه سنگ فرش و پیاده رو سازی خیابان حافظ جنب کوچه شهید عشوری