بازدید میدانی شهردار رجائی از پروژه لوله گذاری محوطه پیاده راه میدان انقلاب
1399/04/04
81 بازدید

بازدید میدانی مهندس رجائی "شهردار لنگرود" و اعضای شورای اسلامی شهر از اجرای پروژه لوله گذاری محوطه پیاده راه میدان انقلاب ، جهت هدایت آب‌های سطحی به طول 90 متر