بازدید میدانی شهردار روند پیشرفت پروژه لوله گذاری خیابان امام خمینی(ره)
1397/09/13
389 بازدید

بازدید میدانی مهندس رجائی شهردار لنگرود به همراه مهندس شفیعی معاونت عمرانی و شهرسازی شهرداری و مهندس کاظمی مسئول عمران شهرداری و مهندس بنی آدم معاونت اداره گاز شهرستان لنگرود از روند پیشرفت پروژه لوله گذاری خیابان امام خمینی(ره) به جهت هدایت آبهای سطحی .