بازدید میدانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از پارک بازار ، پارک فجر و باغ ملی (پارک آزادی)
1398/09/04
160 بازدید

بازدید میدانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از پارک بازار ، پارک فجر و باغ ملی (پارک آزادی) جهت هماهنگی و اجرای پروژه های عمرانی و زیبا سازی در روزهای آتی