بازدید میدانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود
1399/08/19
39 بازدید

بازدید میدانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود از روند پیشرفت پروژه ترمیم و بهسازی خیابان شهید چمران