بازدید میدانی مهندس رجائی شهردار لنگرود از روند پیشرفت پروژه روکش آسفالت انزلی محله جنب مسجد صاحب الزمان (عج)
1398/02/30
258 بازدید

بازدید میدانی مهندس رجائی شهردار لنگرود از روند پیشرفت پروژه روکش آسفالت انزلی محله جنب مسجد صاحب الزمان (عج) که توسط شهرداری در حال اجرا می باشد.