بازدید میدانی مهندس رجائی شهردار لنگرود و مهندس مهرداد لاهوتی نماینده شهرستان لنگرود، مهندس علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی
1398/04/11
36 بازدید

بازدید میدانی مهندس رجائی شهردار لنگرود و مهندس مهرداد لاهوتی نماینده شهرستان لنگرود، مهندس علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی و مسئولین دیوان محاسبات کشور،مهندس پدرام مدیرکل راه و شهرسازی استان،مهندس رنجبر سرپرست فرمانداری لنگرود و مسئولین استان و شهرستان از بیمارستان 296 تختخوابه شهید مرتضی حسین پور در حال ساخت شهر لنگرود.