بازدید میدانی مهندس سید مهدی رجایی شهردار لنگرود از پروژه روکش آسفالت خیابان فیاض بخش
1398/03/03
295 بازدید

 بازدید میدانی مهندس سید مهدی رجایی شهردار لنگرود از پروژه روکش آسفالت خیابان فیاض بخش واقع در بلوار حافظ که توسط شهرداری لنگرود در حال اجرا می باشد.