بازدیدهای مشترک‌ از پروژه های متنوع عمرانی که توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر در حال اجرا
1399/10/20
26 بازدید

بازدیدهای مشترک‌ مهندس سید مهدی رجایی "شهردار لنگرود" و مهندس حیدری "فرماندار شهرستان" با همراهی معاون عمرانی فرماندار ، رئیس اداره راه و شهرسازی ، رئیس آبیاری و.. از پروژه های متنوع عمرانی که توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر در حال اجرا می باشد