بازگشایی مسیر در ضلع جنوبی پارک فجر/جابجایی مجتمع فرهنگی ورزشی پارک
1394/08/24
1456 بازدید

گزارش تصویری از بازگشایی مسیر در ضلع جنوبی پارک فجر/جابجایی مجتمع فرهنگی ورزشی پارک