بتن ریزی ونصب کانیو کوچه شجاعت ۱۴ واقع در محله کیاکلایه
1397/12/03
238 بازدید

بتن ریزی ونصب کانیو کوچه شجاعت ۱۴ واقع در محله کیاکلایه توسط واحد عمران شهرداری لنگرود.