بدون عنوان
1396/08/04
1385 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری لنگرود
شهرداری لنگرود مدتی است برای حمل زباله از جایگاه موقت(سابق) به محل دفن زباله ها(آلمان لنگه) مشغول به برداشت زباله می باشد که روزانه بیش از 270 تن زباله از این جایگاه خارج میشود . قابل ذکر است میانگین جمع آوری زباله از سطح شهر لنگرود  در  بهار و تابستان روزانه 90 تن و در پاییز و زمستان روزانه 60 تن است و چون این زباله ها مدت زیاد بر روی هم انباشته شده بود در هنگام بارگیری بوی نامطبوعی از آن خارج میشد و موجب آزار و اذیت همشهریان لنگرودی علی الخصوص همشهریان مقیم مسکن مهر شده بود . شهرداری لنگرود در نظر دارد تا با انتقال زباله به مکان دفن زباله ها بستری را برای احیاء دوباره این تالاب گرانبها فراهم نماید و این امر میسر نمی شود مگر با همکاری شما مردم فهیم شهر لنگرود .شما میتوانید با تفکیک زباله از منزل به این امر مهم کمک شایانی به شهرداری و محیط زیست داشته باشید.