بررسی مشکلات شهرداری ها و برنامه ریزی جهت بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرداری لنگرود
1398/04/26
187 بازدید

حضور سید مهدی رجایی ، شهردار لنگرود در نشست هماهنگی به ریاست سرپرست فرمانداری و با حضور معاونت برنامه ریزی و شهردار چاف وچمخاله در خصوص بررسی مشکلات شهرداری ها و برنامه ریزی جهت بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرداری لنگرود در هفته جاری با حضور مقامات عالیرتبه کشوری و استانی