برپایی میز خدمت در مصلی نماز جمعه لنگرود با حضور مسئولین ادارات و نهادها
1398/06/08
203 بازدید

برپایی میز خدمت در مصلی نماز جمعه لنگرود با حضور مسئولین ادارات و نهادها