برگزاری جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه احداث دیوار سازی و لایروبی رودخانه شهر لنگرود (درویشانبر)
1400/12/19
209 بازدید

برگزاری جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه احداث دیوار سازی و لایروبی رودخانه شهر لنگرود (درویشانبر) به ریاست مصطفی طالبی ″سرپرست شهرداری لنگرود″ و با حضور مهندس غلامرضا منصفی ″عضو شورای اسلامی شهر لنگرود″، مهندس ساعی ″نماینده سازمان بازرسی استان گیلان″، مهندس شفیعی ″معاونت عمرانی و شهرسازی شهرداری ″ ، فرزاد دروگر ″مسئول مالی شهرداری″، خانم مهندس فریدونی ″ زیحساب شهرداری″ ، مهندس سروش ″ حراست شهرداری″ ، مهندس آرمان پروانه ″ مسئول قراردادها و دبیر جلسه″ ، مهدی هاشمی ″مسئول سامان ستا″ ، مهندس کاظمی ″مسئول عمران شهرداری″ و دکتر رمضانی ″مشاور طرح و مدیر عامل شرکت پارس سمراد″