برگزاری مسابقات فوتسال جام شهید چمران در سالن بحران شهرداری لنگرود
1401/03/30
18 بازدید

این مسابقات توسط پایگاه مقاومت شهدای آنسرمحله و کانون فرهنگی مکتب الباقر و با همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری لنگرود و حمایت شورای اسلامی شهر لنگرود در سالن بحران شهرداری در حال برگزاری است.
 فینال مسابقات روز شنبه مورخه ۴ تیر ماه برگزار می گردد