برگزاری نشست توجیهی و آموزشی پاکبانان و نیروهای خدمات شهری در سالن کنفرانس شهرداری لنگرود
1399/04/07
17 بازدید

برگزاری نشست توجیهی و آموزشی پاکبانان و نیروهای خدمات شهری در سالن کنفرانس شهرداری لنگرود

✅این همایش در راستای صیانت و کنترل سلامتی پرسنل خدماتی و ارتقای آگاهی های بهداشتی این قشر زحمتکش طراحی و اجرا گردید