برگزاری هفته پنجم مسابقه اطلاعات عمومی در کاسه گر محله
1398/05/05
23 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لنگرود،چهارمین سال برگزاری مسابقات اطلاعات عمومی در هفته پنجم با حضور سیگارودی عضو شورای اسلامی شهر لنگرود در کاسه گر محله برگزار شد.