بسیج گسترده نیروهای شهرداری برای نظافت گروهی و پاکسازی معابر سطح شهر لنگرود
1399/08/14
52 بازدید

 به گزارش روابط عمومی شهرداری لنگرود ، کار پاکسازی و نظافت عمومی شهر شامل رفت و روب خیابان‌ها، کوچه‌ها، جداول و نظافت مخازن زباله، جمع آوری زباله و نخاله‌های موجود در شهر همه روزه توسط واحد خدمات شهری شهرداری لنگرود انجام می‌شود.

 هدف از اجرای این طرح بهبود و ارتقاء امور خدمات شهری در سطح محلات و فراهم آوردن محیط مناسب و زیبای زندگی شهری برای شهروندان توسط شهرداری است.