به اطلاع شهروندان فهیم لنگرودی میرساند
1399/04/24
63 بازدید

با توجه به گسترش موج دوم کرونا در سطح کشور و لزوم حفظ سلامتی شهروندان ، علیرغم اینکه وضعیت فعلی شیوع ویروس کرونا و تعداد بیماران مبتلا در شهرستان لنگرود در حالت "زرد" می باشد و منعی برای اجرای برنامه های متنوع فرهنگی اجتماعی وجود ندارد ، اما طبق تصمیم اتخاذ شده و با لحاظ وجود وضعیت قرمز در شهرستان های همجوار ، تا اطلاع ثانوی اجرای کلیه برنامه های عمومی مشتمل بر جُنگ شادی - مسابقات علمی ، فرهنگی و... تعطیل شده و با عادی شدن شرایط ، از سر گرفته خواهد شد