تجلیل از فرماندهان نمونه پایگاه های مقاومت بسیج ادارات شهرستان لنگرود
1398/09/03
182 بازدید

تجلیل از فرماندهان نمونه پایگاه های مقاومت بسیج ادارات شهرستان لنگرود

✅انتخاب پایگاه مقاومت شهید چمران شهرداری لنگرود بعنوان پایگاه نمونه ادارات