تجهیز امکانات خدمات شهری شهرداری لنگرود
1398/05/03
175 بازدید

 در راستای توسعه خدمات رسانی و حسب درخواستهای مکرر شهروندان، شهرداری و شورای اسلامی شهر اقدام به خرید جاروی مخصوص رفت و روب و مخزن گالوانیزه جهت جمع آوری زباله نموده تا در معابر اصلی شهر جانمایی گردد