ترمیم و بهسازی تیرهای روشنایی بلوار شهید عبدالکریمی
1398/06/28
242 بازدید

ترمیم و بهسازی تیرهای روشنایی بلوار شهید عبدالکریمی
با توجه به فرسوده شدن پایه تیرهای روشنایی مسیر فوق الذکر و پیش بینی خطر سقوط احتمالی آنان ، ترمیم ، بهسازی و تعویض برخی از تیرها در دستور کار شهرداری قرار دارد.