تسطیح وپخش خاک مسیر پیاده راه ضلع جنوبی خیابان شورا
1397/12/05
238 بازدید

تسطیح وپخش خاک مسیر پیاده راه ضلع جنوبی خیابان شورا توسط شهرداری لنگرود.