تقدير سرپرست شهرداری لنگرود از رياست و اعضای شورای اسلامی شهر به مناسبت روز شوراها
1401/02/12
32 بازدید

تقدير سرپرست شهرداری لنگرود از رياست و اعضای شورای اسلامی شهر به مناسبت روز شوراها

مصطفی طالبی"سرپرست شهرداری لنگرود" بمناسبت نهم ارديبهشت ماه "روز شوراها" با حضور در صحن شورا از اعضای شورای اسلامی شهر با اهداء لوح سپاس، تقدير بعمل آورد و برای مجموعه شورا آرزوی موفقيت نمود