تقدیر از رانندگان برتر در جلسه حمل و نقل
1399/09/26
210 بازدید

همزمان با روز ملی حمل و نقل و در جلسه ماهیانه نمایندگان خطوط مختلف تاکسیرانی سطح شهر که در دفتر سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری لنگرود برگزار شد ، از سوی مهندس بهمن کامکار "نماینده شورای اسلامی شهر" و ابراهیم حسن پور "مدیر عامل سازمان" از رانندگان منتخب و برتر خطوط و تاکسی تلفنی ها تجلیل بعمل آمد