جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه واگذاری نیروهای شرکتی شهرداری لنگرود
1399/12/18
536 بازدید

جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه واگذاری نیروهای شرکتی شهرداری لنگرود به بخش خصوصی با حضور مهندس سید مهدی رجایی "شهردار لنگرود" ، مهندس غلامرضا منصفی "رئیس شورای اسلامی شهر" ، نماینده سازمان بازرسی و سایر کارشناسان مربوطه شهرداری در سالن کنفرانس شهرداری و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد