جلسه بررسی و پیش بینی بودجه سال 1400 شهرداری لنگرود
1399/11/27
76 بازدید

جلسه بررسی و پیش بینی بودجه سال 1400 شهرداری لنگرود به ریاست مهندس سیدمهدی رجایی "شهردار" و با حضور رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر و کارشناسان مربوطه شهرداری