جلسه رفع موانع و مشکلات احداث سالن تخمیر و پالایش زباله کارخانه کمپوست شهرستان لنگرود در سالن کنفرانس شهرداری لنگرود برگزار شد
1400/05/13
117 بازدید

جلسه رفع موانع و مشکلات احداث سالن تخمیر و پالایش زباله کارخانه کمپوست شهرستان لنگرود در سالن کنفرانس شهرداری لنگرود برگزار شد