جلسه هماهنگی و بررسی چگونگی پیشرفت پروژه ترمیم و بهسازی خیابان شهید چمران
1399/07/08
31 بازدید

جلسه هماهنگی و بررسی چگونگی پیشرفت پروژه ترمیم و بهسازی خیابان شهید چمران به ریاست مهندس سید مهدی رجایی "شهردار لنگرود" و با حضور پیمانکار ، مشاور طرح ، معاونت عمرانی و مدیر دایره عمران شهرداری