جلسه کمیته درآمدی شهرداری لنگرود
1401/08/07
22 بازدید

جلسه کمیته درآمدی شهرداری لنگرود به ریاست مصطفی طالبی"سرپرست شهرداری "وباحضور اعضای شورای اسلامی شهر ومسئولین دوایر مربوطه در سالن کنفرانس شهرداری لنگرود برگزار شد .