حضور رئیس و کارشناس بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان لنگرود در صحن شورای اسلامی شهر
1401/08/04
16 بازدید

حضور رئیس و کارشناس بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان لنگرود در صحن شورای اسلامی شهر جهت تقدیر از همکاری همه جانبه وحمایت تمام قد شهرداری وشورای اسلامی شهر از برنامه های بنیاد وموارد مرتبط با امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا 

در این جلسه برخی پیشنهادات کاربردی وبرنامه های فرهنگی آتی دوجانبه نیز به بحث وبررسی گذاشته شد .