حضور سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود در مراسم اولین سالگرد شهادت سردار محمد علی حق بین که عصر امروز در مسجد جامع لنگرود برگزار شد
1401/02/03
16 بازدید

حضور سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود در مراسم اولین سالگرد شهادت سردار محمد علی حق بین که عصر امروز در مسجد جامع لنگرود برگزار شد