حضور شهردار در جلسات سازمان شهرداری های کشور با حضور معاون سازمان جناب دکتر رجب صلاحی , مدیر کل خدمات شهر جناب دکتر رازی
1398/07/23
202 بازدید

حضور شهردار لنگرود در محل سالن جلسات سازمان شهرداری های کشور با حضور معاون سازمان جناب دکتر رجب صلاحی , مدیر کل خدمات شهر جناب دکتر رازی , نماینده شهرستان لنگرود جناب  مهندس لاهوتی , فرماندار شهرستان جناب  مهندس شفقی