حضور شهردار لنگرود در نشست کتابخوان ادارات شهرستان لنگرود با موضوع گرامیداشت هفته دفاع مقدس ویژه بانوان
1398/07/07
200 بازدید

حضور مهندس رجائی شهردار لنگرود باتفاق مهندس شفقی فرماندار و مهندس رنجبر معاون سیاسی فرمانداری در نشست کتابخوان ادارات شهرستان لنگرود با موضوع گرامیداشت هفته دفاع مقدس ویژه بانوان